+420 731 547 847 Navigace
YPSILON TRAVEL YGOLF MUSEUM

Typy členství 2020

1. Vstupní členské poplatky na rok 2020

TYP ČLENSTVÍ 2020POPLATEK ZA ČLENSTVÍPOPLATEK ZA ROČNÍ HRACÍ KARTU 2020
Roční členství 2020
2x green fee na 18 jamek zdarma. Při koupi roční hrací karty navíc 50% sleva z fee pro jednoho svého hosta denně. Při nezakoupení roční hrací karty pro člena 30% sleva ze základních ceníkových cen denního fee. Další výhody člena klubu…..
4 000 Kč11 300,- Kč
Desetileté členství
Při koupi roční hrací karty navíc 50% sleva z fee pro dva své hosty denně. Při nezakoupení roční hrací karty pro člena 30% sleva ze základních ceníkových cen denního fee. Možnost úhrady do 12 měsíců od vstupu do klubu na dvě splátky. Další výhody člena klubu…..

Vstupní poplatek: 30000 Kč Roční administrativní poplatek: 500,- (V prvním roce platnosti členství se nehradí)

10 600,- Kč 
Celoživotní členství
Při koupi roční hrací karty navíc 100% sleva z fee pro jednoho svého hosta denně a 50% sleva z fee pro dva své hosty denně. Při nezakoupení roční hrací karty pro člena 30% sleva ze základních ceníkových cen denního fee. Možnost úhrady do 12 měsíců od vstupu do klubu na dvě splátky. Další výhody člena klubu…..
Vstupní poplatek: 60000 Kč Roční administrativní poplatek: 500,- Kč (V prvním roce platnosti členství se nehradí)9 900,- Kč 
Studentské členství od 16ti let
Při koupi roční hrací karty navíc 50% sleva z fee pro jednoho svého hosta denně. Při nezakoupení roční hrací karty pro člena 30% sleva ze základních ceníkových cen denního fee . Pro děti a mládež ve věku od 16 let do 18 let včetně a studenty do 24 let. Členství je platné pouze pro studující mládež a studenty denního a kombinovaného studia po předložení dokladu o studiu. Při dosažení věku 24 let členství zaniká. V případě, že členové ve věku do 18 let se stanou studenty denního nebo kombinovaného studia je jim členství automaticky prodlouženo do věku 24 let za předpokladu trvání studia. Možnost úhrady do 24 měsíců od vstupu do klubu na dvě splátky. Další výhody člena klubu….
Vstupní poplatek: 8 000,- Kč Roční Administrativní poplatek: 300,- Kč (V první roce platnosti členství se nehradí).6 800,- Kč 
Roční dětské členství pro děti do 15 let
Zahrnuje roční členský poplatek vč. hrací karty. Platí pro ročníky 2005 a mladší. Další výhody člena klubu….
1 500,- Kč 
Sportovní členství (1.liga žen, 2. liga muži)
Členství má roční platnost a je závislé na reprezentaci klubu (ligové soutěže a soutěže družstev za YGC v roce 2020). O udělení sportovního členství rozhoduje správní rada klubu. Další výhody člena klubu….
ZDARMA 8 300,- Kč
Rodinné členství
V případě zakoupení ročního, desetiletého nebo celoživotního členství vč. roční hrací karty pro aktuální období oběma rodiči mají tito členové klubu možnost získat roční dětské členství včetně roční hrací karty pro všechny své děti.
ZDARMA
Členství v GC Ypsilon pro členy, kteří zaplatili vstupní poplatek do 31.12.2014
Platí pouze pro členy klubu a jejich děti, kteří uhradili vstupní poplatek do klubu do 31.12.2014. Další výhody člena klubu….
Roční administrativní poplatek dospělý: 500,- Kč
Roční administrativní poplatek dítě: 300,- Kč  
 5 000,- Kč

Členství a roční poplatek klubu (spolku) je osvobozen od DPH.
Ceny ročních hracích karet jsou včetně DPH.

Číslo účtu pro úhradu členství, administrativních poplatků i hracích karet je od roku 2020 jednotné a to 1018947002/2700.

Jako variabilní symbol uvádějte prosím své členské nebo rodné číslo.

2. Základní podmínky pro členství v klubu

  1. Členem spolku Golf Club Ypsilon, z.s. (dále také GCY), se může stát fyzická či právnická osoba, která souhlasí s platnými stanovami a účelem spolku a požádá o členství písemnou přihláškou. Žádost nezletilé osoby musí být podepsána zákonnými zástupci žadatele.
  2. Podmínkou pro potvrzení přihlášky je uhrazení členského poplatku a ročního poplatku.
  3. K přihlášce za člena spolku musí být přiložen doklad o zaplacení členského příspěvku, nebo jeho poměrné části.
  4. O přijetí za člena rozhoduje správní rada spolku. O přihlášce rozhodne správní rada spolku do 15 dnů od jejího doručení. Členství vzniká dnem rozhodnutí správní rady spolku GCY o přijetí žadatele za člena. Rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí se sdělí uchazeči písemně a nevyžaduje žádné odůvodnění. Přijatý člen obdrží vyrozumění o členství v klubu. V případě, že zájemce o členství ve spolku uhradil členský poplatek a správní rada následně žádost o členství zamítne, správní rada projedná a dohodne vrácení takto uhrazeného poplatku uchazeči.

Generální partneři hřiště

Hlavní partneři hřiště

Partneři hřiště


Nahoru