+420 731 547 847 Navigace YPSILON TRAVEL

Cena hracích karet pro členy

Pro členy Golf Clubu Ypsilon jsou ceny stanoveny v následující výši:
Cena hrací karty pro roční členy (vstupní roční poplatek 4 000 Kč)10 400 Kč
Cena hrací karty pro desetileté členy (vstupní poplatek 30 000 Kč)9 800 Kč
Cena hrací karty pro celoživotní členy (vstupní poplatek 60 000 Kč)9 100 Kč
Cena hrací karty pro děti, mládež a studenty (vstupní poplatek 8 000 Kč)
Děti a mládež do 18 let včetně.Studenti od 19 do 24 let denního a kombinovaného studia po předložení dokladu o studiu.
6 500 Kč
Cena hrací karty pro členy klubu, kteří uhradili celoživotní vstupní členský poplatek
do 31. 12. 2014
5 000 Kč
Cena hrací karty pro sportovní členy (1. liga ženy, 2. liga muži)
Podmínkou pro uznání tohoto poplatku je reprezentace klubu minimálně ve dvou kolech soutěže družstev v kalendářním roce 2018.
7 500 Kč
Ceny ročních karet jsou uvedeny včetně DPH.

Roční hrací karty se hradí provozovateli hřiště (Ypsilon Golf Liberec, a.s.) hotově na recepci resortu, nebo převodem na bankovní účet, číslo účtu: 17186083/0300.

Při převodu na bankovní účet je třeba jako VS (variabilní symbol) uvést členské, nebo rodné číslo a do poznámky k platbě uvést jméno a příjmení k identifikaci platby.


Generální partneři hřiště

Hlavní partneři hřiště

Partneři hřiště


Nahoru