+420 731 547 847 Navigace

OMEZENÍ DOPRAVY V MNÍŠKU

Oprava silnice v obci Mníšek a její dopad na návštěvníky Ypsilon Golf Resortu Liberec

Od 11. června do 31. října 2024 proběhne rekonstrukce silnice III/2904 v obci Mníšek, přičemž zákaz vjezdu se nevztahuje na návštěvníky Ypsilon Golf Resortu Liberec.

Ypsilon Golf Resort Liberec informuje své návštěvníky o nadcházející rekonstrukci silnice III/2904 v obci Mníšek, která může ovlivnit příjezd do golfového areálu Ypsilonka. Stavební práce začnou 11. června 2024 a budou pokračovat do 31. října 2024, s plánovaným pokračováním v roce 2025.

Rekonstrukce a dopravní omezení

Rekonstrukce zahrnuje obnovu komunikace a výstavbu nových chodníků. V důsledku těchto prací bude v místě hlavní křižovatky ulic Liberecká a Oldřichovská v Mníšku umístěno dopravní značení se zákazem vjezdu. Na trase od Liberce i od Raspenavy budou umístěny informační cedule s objízdnou trasou. Zákaz vjezdu se nevztahuje na návštěvníky Ypsilon Golf Resortu Liberec.

Dopad na návštěvníky Ypsilon Golf Resortu

Rádi bychom zdůraznili, že tento zákaz vjezdu se nevztahuje na návštěvníky golfového resortu Ypsilonka. Průjezd do Fojtky je tedy nadále možný, avšak může být pomalejší než obvykle. Doporučujeme návštěvníkům naplánovat si cestu s dostatečnou časovou rezervou. Uzavřený úsek měří 300 metrů, takže zdržení by nemělo být výrazné.

Alternativní trasy během uzavírek

Během postupu stavebních prací může docházet k dočasným uzavírkám i na ulici Oldřichovská. V takových případech budou k dispozici objízdné trasy po ulicích Lomená nebo Spojovací.

Přístup do golfového resortu

Přístup do golfového resortu Ypsilon zůstává zajištěn i přes uvedené dopravní omezení. Vjezd je možný pro všechny návštěvníky, dodavatele, zaměstnance a další oprávněné osoby.

Děkujeme za pochopení a trpělivost během těchto nezbytných stavebních prací. Pro další informace prosím kontaktujte Ypsilon Golf Resort Liberec.

 

Pro další dotazy, prosím kontaktujte:
Ypsilon Golf Resort Liberec
Telefon: +420 731 547 847
E-mail: info@ygolf.cz
www.ygolf.cz


Generální partneři hřiště

Hlavní partneři hřiště

Partneři hřiště


Nahoru Cam icons created by Royyan Wijaya - FlaticonLive news icons created by Freepik - Flaticon