+420 731 547 847 Navigace
YPSILON TRAVEL YGOLF MUSEUM

ČLENSKÁ SCHŮZE

Vážení a milí členové GOLF CLUB YPSILON, z.s.,

jménem správní rady klubu GOLF CLUB YPSILON, z.s., IČO: 266 50 002, se sídlem Ke Klubu 17, Fojtka, Mníšek PSČ: 463 31, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. L 4934 (dále jen „Klub“) zveřejňujeme podklady pro hlasování členské schůze Klubu.

Předmětem členské schůze je rozhodnutí o obsazení správní rady Klubu, s tím, že je navrhováno, aby členy správní rady pro další funkční období byli pan Ing. Miroslav Kučera, pan Petr Syrovátko a nově pan Mgr. Martin Šíma (namísto pana Ing. Michala Kulhánka).

S ohledem na epidemiologickou situaci a mimořádná opatření, která v souvislosti s ní platí, se Klub rozhodl přijmout toto rozhodnutí mimo zasedání členské schůze (per rollam).

Níže přílohou naleznete:

Děkujeme za Váš aktivní přístup a účast na tomto hlasování, jedná se o důležitou otázku potřebnou pro další fungování Klubu.

Za Správní radu Klubu,

Miroslav Kučera
Prezident


Přílohy:

GCY_JEDNACÍ ŘÁD PER ROLLAM

GCY_POZVÁNKA

GCY_HLASOVACÍ LÍSTEK


Generální partneři hřiště

Hlavní partneři hřiště

Partneři hřiště


Nahoru