+420 731 547 847 Navigace
YPSILON TRAVEL YGOLF MUSEUM

90 let ČGF

Od barona Ringhoffera k Vratislavu Jandovi

Za týden oslaví Česká golfová federace 90 let od svého založení. Za celé dlouhé období se v čele organizace, která v proměnách času několikrát změnila svůj název, vystřídalo patnáct mužů. V jednom případě však šlo o politický akt a do výčtu tak patří pouze z pohledu historických souvislostí.

Prvním prezidentem Golfového svazu ČSR byl zvolen v roce 1931 velký golfový propagátor baron František Ringhoffer, který v jeho čele stál až do svého úmrtí v roce 1940. Následovala různě dlouhá období jeho nástupců: Ludvík Vaněk (1941-42), Zdeněk Klan (1942-47) a František Bertl (1947-48).

Samostatnou kapitolou byl Karel Hynek (1948-49), v jehož případě nešlo o zvoleného funkcionáře, ale o nedemokraticky dosazeného činovníka, od kterého si samozvaný komunistický akční výbor sliboval postupnou likvidaci golfu. Historiky proto není akceptován jako skutečná hlava československého golfu.

Po něm nastoupil do čela Golfového ústředí ČOS Artur Štika (1949-52), ale po něm čtrnáct let golf svého šéfa dokonce vůbec neměl. Na základě Ústředního výboru Sokola byl totiž na období 1952-66 golf zcela vyřazen ze sportů, které tehdejší režim akceptoval.

Až v dubnu 1966 vznikla Sekce golfu ÚV ČSTV, v jejímž čele stanul na devět let Miloslav Plodek (1966-75). Po něm se stal předsedou Československého golfového svazu Ivan Rais (1975-1990), který působil ze všech funkcionářů v čele tuzemského golfu vůbec nejdéle.

Další pánové měli možnost vést golf již v nových svobodných časech. V porevolučním roce řídil Československou golfovou federaci Milan Moučka (1990), poslední léta v dobách federace byl prezidentem Pavel Resl (1991-93).

Poté už přišla éra samostatného českého golfu a do čela České golfové federace se postavil legendární Hanuš Goldscheider (1993-2001), po jeho úmrtí se jeho nástupcem stal Milan Veselý (2001-2011). Po období Jana Jenčovského (2011-2013) byl zvolen na dvě plná funkční období Zdeněk Kodejš (2013-2021), kterého vystřídal letos v červenci současný prezident Vratislav Janda.

 

Zdroj: www.bavsegolfem.cz


Generální partneři hřiště

Hlavní partneři hřiště

Partneři hřiště


Nahoru