+420 731 547 847 Navigace YPSILON TRAVEL

Místní pravidla

1. Chráněné biozóny (ZÁKAZ VSTUPU A HRY!!!). Chráněné biozóny jsou považovány za vodní nebo podélné vodní překážky. Jsou značeny jako vodní překážky (červené nebo žluté kolíky s černým pruhem). Jestliže je míč v chráněné biozóně, která byla prohlášena za příčnou nebo podélnou vodní překážku, nebo existuje opodstatněný předpoklad, že je v takové chráněné biozóně ztracen, musí hráč s připočtením jedné trestné rány postupovat podle Pravidla 26-1. Porušení pravidla: dvě trestné rány nebo ztráta jamky.

2. Pravidlo 25 – Půda v abnormálním stavu – jsou drenážní rýhy, odvodňovací kanály a rýhy (Prav. 25-1). Půda v opravě jsou všechna místa na hřišti ohraničená bílou čárou a označená modrými kolíky (např. nově vysázené stromy, nově opravené či oseté plochy apod.).

3. Nepohyblivé závady (Pravidlo 24-2). Nepohyblivými závadami jsou veškeré zpevněné cesty, lavičky, veškeré součásti zavlažovacího systému (sprinklery, víka boxů, šachty apod.), vpusti.

4. Balvany na hřišti (jamky č.3, 5, 7, 12, 14, 15, 17)jsou integrální součástí hřiště

5. Pohyblivé závady (Pravidlo 24-1). Pohyblivými závadami jsou kameny v bankrech a vzdálenostní kolíky.

6. Hranice hřiště (Pravidlo 27). Hranice hřiště jsou vyznačeny bílými kolíky a čárami – jamka č.1, 2, 3, 13,15 a 18.


Generální partneři hřiště

Hlavní partneři hřiště

Partneři hřiště


Nahoru