+420 731 547 847 Navigace

Místní pravidla

1. Hranice hřiště (Pravidlo 2.1)

Hranici hřiště vyznačují bílé kolíky, bílé čáry, oplocení hřiště, elektrický ohradník (vyjma případu kdy je uvnitř trestné oblasti – pak nemá žádný status) a objekt klubovny.
Jestliže hráčův míč leží na hřišti ve vzdálenosti nejvýše dvou délek hole od elektrického ohradníku vyznačujícího hranici hřiště, může hráč využít úlevu podle Pravidla 16.1, když jako referenční bod použije místo, které je ve vzdálenosti dvou délek hole od elektrického ohradníku a stejně daleko od jamky, jako je původní poloha míče, a je ve stejné oblasti hřiště, jako původní poloha míče.
Trest za zahrání míče z nesprávného místa při porušení tohoto místního pravidla: Všeobecný trest podle Pravidla 14.7a.

2. Trestné oblasti se zákazem hry (Pravidlo 17.1e)

Trestné oblasti (TO) se zákazem hry jsou považovány za trestné oblasti a jsou vyznačeny červenými nebo žlutými čárami a kolíky s černým pruhem. Jestliže míč leží uvnitř TO (či se dotýká červené čáry), hráč MUSÍ využít úlevu s trestem (dle 17.1e), pokud mu tato TO vadí v postoji či švihu MUSÍ vzít beztrestnou úlevu (dle Pravidla 16.1f).

3. Oblasti se zákazem vstupu (Pravidlo 17.1e)

Trestné oblasti se zákazem hry (viz. Místní pravidlo 2) jsou zároveň oblastmi se zákazem vstupu.
Za porušení tohoto pravidla bude hráči uděleno:
1. napomenutí
2. pokuta 500 Kč
3. Hráč bude vykázán ze hřiště

4. Nepohyblivé závady – Abnormální stav hřiště (Pravidlo 16.1)

Veškeré zpevněné cesty včetně poškozených výjezdů z nich a mostů. Informační a reklamní panely, lavičky a odpadkové koše. Veškeré kulaté trámy lemující cesty a okrasné zahrádky a všechny součásti zavlažovacího a drenážního systému. Mladé stromky s podpěrou či obalené pletivem jsou chráněny a hráč MUSÍ postupovat podle Pravidla 16.1 (využít beztrestnou úlevu na délku jedné hole od nejbližšího místa úlevy, ne blíže jamce).

Balvany na jamkách 3, 5, 7, 12,14,15,17 jsou nedílnou součástí hřiště a hráč nemá žádnou úlevu.
Porušení místního pravidla (kromě pravidla č.3): Všeobecný trest.

Místní pravidla Ypsilonky – verze 2024


Generální partneři hřiště

Hlavní partneři hřiště

Partneři hřiště


Kalendář akcí

Předchozí

5-2024

Další
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Zavřít
Nahoru Cam icons created by Royyan Wijaya - FlaticonLive news icons created by Freepik - Flaticon