+420 731 547 847 Navigace

Členství a poplatky 2023

ČLENSTVÍ A POPLATKY 2023

TYP ČLENSTVÍ 2023POPLATEK ZA ČLENSTVÍPOPLATEK ZA ROČNÍ GREEN FEE 2023
Roční členství 2023
2x green fee na 18 jamek zdarma (neplatí při zakoupení ročního green fee).
4 000 Kč/rok15 000 Kč
Desetileté členství

30 000 Kč
vstupní poplatek do klubu

14 000 Kč

Celoživotní členství60 000 Kč
vstupní poplatek do klubu

13 000 Kč 

„Mládí vpřed“ – výhodné členství pro mladé
podporujeme dostupný golf pro mladé do 30 let
1 000 Kč/rok

8 000 Kč 

Roční dětské členství pro děti do 15 let
Platí pro ročníky 2008 a mladší.
500 Kč/rok1 000 Kč
Sportovní členství
(1. liga žen, 2. liga muži)
ZDARMA 11 000 Kč

Zlaté členství
Platí pouze pro členy klubu a jejich děti, kteří uhradili vstupní poplatek do klubu do 31. 12. 2014. Další výhody člena klubu….

 5 500 Kč

Udržovací poplatek
Platí pro členy se zlatým, celoživotním a desetiletým členstvím, kteří nechtějí pro rok 2023 využít roční green fee.

1000 Kč/os.

 

Členství a roční poplatek klubu (spolku) je osvobozen od DPH.
Roční administrativní poplatek je nově součástí ceny roční hrací karty.

Ceny ročních hracích karet jsou včetně DPH.

Základní podmínky pro členství v klubu

  1. Členem spolku Golf Club Ypsilon, z.s. (dále také GCY), se může stát fyzická či právnická osoba, která souhlasí s platnými stanovami a účelem spolku a požádá o členství písemnou přihláškou. Žádost nezletilé osoby musí být podepsána zákonnými zástupci žadatele.
  2. Podmínkou pro potvrzení přihlášky je uhrazení členského poplatku a ročního poplatku.
  3. K přihlášce za člena spolku musí být přiložen doklad o zaplacení členského příspěvku, nebo jeho poměrné části.
  4. O přijetí za člena rozhoduje správní rada spolku. O přihlášce rozhodne správní rada spolku do 15 dnů od jejího doručení. Členství vzniká dnem rozhodnutí správní rady spolku GCY o přijetí žadatele za člena. Rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí se sdělí uchazeči písemně a nevyžaduje žádné odůvodnění. Přijatý člen obdrží vyrozumění o členství v klubu. V případě, že zájemce o členství ve spolku uhradil členský poplatek a správní rada následně žádost o členství zamítne, správní rada projedná a dohodne vrácení takto uhrazeného poplatku uchazeči.
  5. Stanovy Golf Clubu Ypsilon naleznete ZDE.


RODINNÉ ČLENSTVÍ 

CELOŽIVOTNÍ RODINNÉ ČLENSTVÍ

Celoživotní členství na Ypsilonce pro celou rodinu = manžel + manželka + dvě děti zdarma do věku 15 let.
Platí i pro pár žijící ve společné domácnosti.


DESETILETÉ RODINNÉ ČLENSTVÍ

Desetileté členství na Ypsilonce pro celou rodinu = manžel + manželka + dvě děti zdarma do věku 15 let.
Platí i pro pár žijící ve společné domácnosti.


Generální partneři hřiště

Hlavní partneři hřiště

Partneři hřiště


Nahoru Cam icons created by Royyan Wijaya - FlaticonLive news icons created by Freepik - Flaticon