+420 731 547 847 Navigace
YPSILON TRAVEL YGOLF MUSEUM

Členství a poplatky 2022


ČLENSTVÍ A POPLATKY 2022

TYP ČLENSTVÍ 2022POPLATEK ZA ČLENSTVÍPOPLATEK ZA ROČNÍ GREEN FEE 2022
Roční členství 2022
2x green fee na 18 jamek zdarma.
4 000 Kč/rok14 000 Kč
Desetileté členství

30 000 Kč
vstupní poplatek

13 000 Kč
vč. administrativního poplatku

Celoživotní členství60 000 Kč
vstupní poplatek

12 000 Kč 
vč. administrativního poplatku

Roční studentské členství od 15 let
Pro děti a mládež ve věku od 15 let do 18 let včetně a studenty do 24 let.
1 000 Kč/rok8 000 Kč 
Roční dětské členství pro děti do 15 let
Platí pro ročníky 2007 a mladší.
500 Kč/rok1 000 Kč
Sportovní členství
(1. liga žen, 2. liga muži)
ZDARMA 10 000 Kč

Zlaté členství
Platí pouze pro členy klubu a jejich děti, kteří uhradili vstupní poplatek do klubu do 31. 12. 2014. Další výhody člena klubu….

 5 500 Kč

Udržovací poplatek
Platí pro členy se zlatým, celoživotním a desetiletým členstvím, kteří nechtějí pro rok 2022 využít roční green fee.

500 Kč/os.

 

Členství a roční poplatek klubu (spolku) je osvobozen od DPH.
Roční administrativní poplatek je nově součástí ceny roční hrací karty.

Ceny ročních hracích karet jsou včetně DPH.
Číslo účtu pro úhradu členství  je: 1018947002/2700.
Číslo účtu pro úhradu ročního green fee je: 17186083/0300.
Jako variabilní symbol uvádějte prosím své členské nebo rodné číslo.

 

Základní podmínky pro členství v klubu

  1. Členem spolku Golf Club Ypsilon, z.s. (dále také GCY), se může stát fyzická či právnická osoba, která souhlasí s platnými stanovami a účelem spolku a požádá o členství písemnou přihláškou. Žádost nezletilé osoby musí být podepsána zákonnými zástupci žadatele.
  2. Podmínkou pro potvrzení přihlášky je uhrazení členského poplatku a ročního poplatku.
  3. K přihlášce za člena spolku musí být přiložen doklad o zaplacení členského příspěvku, nebo jeho poměrné části.
  4. O přijetí za člena rozhoduje správní rada spolku. O přihlášce rozhodne správní rada spolku do 15 dnů od jejího doručení. Členství vzniká dnem rozhodnutí správní rady spolku GCY o přijetí žadatele za člena. Rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí se sdělí uchazeči písemně a nevyžaduje žádné odůvodnění. Přijatý člen obdrží vyrozumění o členství v klubu. V případě, že zájemce o členství ve spolku uhradil členský poplatek a správní rada následně žádost o členství zamítne, správní rada projedná a dohodne vrácení takto uhrazeného poplatku uchazeči.
  5. Stanovy Golf Clubu Ypsilon naleznete ZDE.


RODINNÉ ČLENSTVÍ – akční novinka 2022

CELOŽIVOTNÍ RODINNÉ ČLENSTVÍ

Celoživotní členství na Ypsilonce pro celou rodinu = manžel + manželka + dvě děti zdarma do věku 15 let.
Platí i pro pár žijící ve společné domácnosti.


DESETILETÉ RODINNÉ ČLENSTVÍ

Desetileté členství na Ypsilonce pro celou rodinu = manžel + manželka + dvě děti zdarma do věku 15 let.
Platí i pro pár žijící ve společné domácnosti.


Generální partneři hřiště

Hlavní partneři hřiště

Partneři hřiště


Nahoru